NávrhPriebeh montáže 1Priebeh montáže 2

Priebeh zákazky

Dnešná doba je veľmi uponáhľaná, ľudia sú vyťažení a pracovné doby sa rôzne prelínajú. Preto ponúkame osobitný prístup pri vybavovaní objednávky a zákazníkom sa snažíme vychádzať čo najviac v ústrety.

Štandardne je postup každej zákazky nasledovný, malé zmeny v postupe sú možné, avšak všetky tieto kroky by mali byť dodržané:

 1. Nadviazanie prvého kontaktu (elektronicky, telefonicky alebo osobne)
 2. Určenie základných rozmerov, typu nábytku, kovania
 3. Konzultácia návrhu, prípadne priestorový (3D) návrh
 4. Predbežné stanovenie ceny
 5. Presné zmeranie priestoru na mieste
 6. Spresnenie výrobkov a návrhu ceny
 7. Záloha - zväčša 50% z ceny
 8. Výroba
 9. Dohodnutie termínu montáže
 10. Dovoz a montáž
 11. Doplatok ceny