Reštauračný nábytok č.2

  • Reštauračný nábytok 2 - detail skrinky
  • Reštauračný nábytok 2 - všeobecný pohľad
  • Reštauračný nábytok 2 - detail
  • Reštauračný nábytok 2 - všeobecný pohľad 2
  • Reštauračný nábytok 2 - detail skrinky 2
  • Reštauračný nábytok 2 - príborník
  • Reštauračný nábytok 2 - detail skrinky 3